Milleks?

Inimesed, kes hakkavad kirjapandut lugema, loovad esmamulje just keelekasutuse põhjal. Hea mõte võib konarliku, ebaselge või vigase väljenduse pärast edastamata jäädagi.

Teenused

Tellida saate keeletoimetust ja korrektuuri, tekstide kirjutamist ning kirjaliku väljenduse, sh loovkirjutamise, koolitusi ja õpitube.
Toimetus ja korrektuur
Teie tekst saab ladusaks, selgeks, üheselt mõistetavaks ja õigekeelseks. Vajaduse korral viitame loogika- ja stiilivigadele ja teeme ettepanekuid teksti terviku tasandil (lõigud, peatükid). Toimetatud tekst on valmis avaldamiseks või klientidele saatmiseks. Hea tekst sünnib koostöös autoriga.
Tekstiloome
Kirjutame teie lähteandmete järgi teksti, mille mõte ja sisu jõuab nii inimeste kui ka otsimootoriteni. Artiklid, blogitekstid, pressiteated, reklaamtekstid, teavitusmaterjalid. Soovite, et teie aruanne oleks esitatud ühelehelise jaotusmaterjalina? Teeme ära!
Koolitus
Koolituse käigus keskendume teie loodavatele tekstidele. Vaatame koos, mida silmas pidada, et teie teksti sisu jõuaks adressaadini ja millised on peamised õigekeelsusprobleemid, olgu need kliendikirjad, pressiteated või blogitekstid. Koolituse paneme kokku koostöös teiega, vastavalt teie tekstide eripäradele ja teie vajadustele.
Inimõigustega arvestav tekstiloome
Toimetame teie trükised, kodulehetekstid ja muud materjalid selliselt, et nendes kasutatav keel oleks tundlik, kaasav ja rõhumisvastane. Soovite, et teie veebileht oleks köitvam, kaasavam ja kõnetaks võimalikult palju inimesi? Olen selleks olemas. Soovite muuta oma tekste selliselt, et need edendaksid ühiskondlikku õiglust ja inimõigusi? Pole probleemi.

Projektid

Mõned viimased tööd.
lehekülge
klienti
tassi kohvi

Meist

Toimetusbüroo Hea Keel pakub toimetamise ja kirjutamise teenust. Senise kogemuse alla kuuluvad Euroopa Liidu institutsioonide tekstid (Euroopa Parlament ja komisjon), ajaleheartiklid, kunstikataloogid, kodulehed, kasutusjuhendid, lepingud, lõputööd, raportid, teadusartiklid ja kõiksugu muud tarbeteksid, aga oleme toimetanud aastaid näiteks ka filmisubtiitreid Pimedate Ööde filmifestivali jaoks, samuti ilukirjandust, draamatekste ja palju muud.
Aet Kuusik
Aet Kuusik

Toimetaja

Aet on erialast tööd teinud alates 2007. aastast. Tal on keeletoimetaja magistrikraad, samuti on ta õppinud avalikku haldust. Ta on osalenud väga laia tegevusväljaga projektides, näiteks koostanud teabematerjale ning teinud dramaturgi- ja kultuurifestivali korraldamise tööd, toimetanud teadustekste. Samuti on ta pikalt töötanud inimõiguste valdkonnas. See kõik toetab tema tausta laia silmaringiga toimetaja ja kirjutajana.

    Kontakt


    E-mail: heakeel@gmail.com
    Telefon: +372 525 8957
    -->